Sklep z żywnością ekologiczną Zdrowa żywność ekologiczna najwyższej jakości

Produkty zdrowej żywności zawarte na naszej stronie są produktami rolnictwa ekologicznego pozbawione są substancji genetycznie modyfikowanych, sztucznych konserwantów przedłużających trwałość produktów oraz chemicznych środków poprawiających walory smakowe.

 Warzywa ekolgiczne są już dostępne, .... Nowe niskie ceny produktów Dary Natury

Regulamin


Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz sposób świadczenia usług droga elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pomocą sklepu internetowego Organicznysklepik.pl działającego pod adresem http://organicznysklepik.pl


I. Właściciel

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego  jest firma: 


Biotomix Tomasz Kotula
Drożdżowa 5
30-898 Kraków

NIP: 679-017-46-99,  
Kom. 793-395-369                 
email: organicznysklepik@gmail.com

Konto bankowe do przelewów:
87105014451000009061596665


Sprzedawca stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.


II. Definicje

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.organicznysklepik.pl 
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu.
Konsument –osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący- odpowiednio Klient lub/i Konsument
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektrycznej e-mail polegająca na wysyłaniu materiałów o charakterze handlowym do Kupujących, którzy wcześniej wyrazili na to zgodę.  

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);


III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

W ramach działalności sklepu oferowana jest sprzedaż produktów spożywczych i kosmetycznych.

 


Informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu, w szczególności opisy produktów, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy  w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

Wymogi techniczne. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i świadczonych przez niego usług stacja Kupującego powinna spełniać  minimalne wymaganie techniczne:
•    łącze internetowe zapewniające transmisję danych
•    przeglądarka internetowa służąca do przeglądania treści dostępnych w internecie 
•    aktywne konto poczty e-mail
•    włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java 
•    oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki typu: .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg, itp.


Sklep oferuje swoje usługi za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z tym korzystanie z  usług Sklepu może się wiązać z ryzykiem ingerencji osób trzecich w transmisję danych przesyłanych przez sieć Internet pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem. Należy również dołożyć starań  przy korzystaniu z indywidualnego konta użytkownika: nie powierzać swojego hasła i loginu osobom niepowołanym oraz wylogować się  z konta jeśli w danym momencie już z niego nie korzystamy.

1. W celu złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym istnieje możliwość dokonania rejestracji w systemie, gdzie użytkownik podaje swój adres e-mail: oraz hasło: - hasło dostępu do konta. Nazwy te są zapamiętywane w systemie i umożliwiają ponowne zamówienie w systemie bez konieczności ponownej rejestracji. Istnieje również możliwość dokonania zamówienia bez rejestracji i tworzenia konta. W tym celu należy wypełnić formularz zamówienia znajdujący się na stronie sklepu.

2. Nazwy te są zapamiętywane w systemie i umożliwiają ponowne zamówienie w systemie bez konieczności ponownej rejestracji.

3. Ceny produktów przedstawione na stronie są cenami brutto (podatek VAT jest już zawarty w przedstawionych cenach) i są one wyrażone w złotych polskich.

4. Zakupu towaru może dokonać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych.

 

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym w trakcie korzystania z usług Sklepu.

6. Organiczny Sklepik zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen na stronie internetowej. Zmiana cen nie wywołuje skutku w stosunku do zamówień złożonych przez ich dokonaniem.

7. Kupujący zamawiający towar w trakcie procesu zakupu towarów proszony jest o wypełnienie formularza zamówienia w formie elektronicznej, w którym podaje następujące dane: 

•    imię i nazwisko 
•    adres do wysyłki (miasto, kod pocztowy, ulica, numer lokalu) 
•    numer telefonu - do potwierdzenia zamówienia  
•    adres e-mail
•    dane do faktury VAT (w przypadku żądania otrzymania faktury VAT)


8. Podczas wypełniania formularza zamówienia Kupujący proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę do celów reklamowych i badania rynku. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe: Imię,  Nazwisko, Dane Adresowe, Numer Telefonu ,  Adres mailowy .

 

9. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sklepu.


10. Firma ORGANICZNYSKLEPIK ma  prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub wypełnionych niepoprawnie. Odstąpienie od realizacji zamówienia nastąpi wówczas, gdy próba kontaktu z Kupującym celem ustalenia jego prawidłowych danych zakończy się niepowodzeniem.


11. Zamówienia można składać na stronie: http://organicznysklepik.pl Zapytania dotyczące zamówień proszę składać na adres maila: organicznysklepik@gmail.com

12. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie  formularza w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego rozdziału.

13. Minimalna wartość zamówienia realizowanego przez nasz sklep internetowy wynosi 10zł.
 
14. Zamówione  produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 
15. Każde zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedawcę w ciągu 1 dnia roboczego  w postaci poczty wysłanej   na  email Kupującego  zgodnie z formularzem zamówienia.
       
16. W przypadku zamówień zlecanych za pobraniem należności, zamówienia są  potwierdzane telefonicznie przez pracownika ORGANICZNYSKLEPIK, który ustala poprawność danych osobowych oraz  treść zamówienia.
       
17. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia przez Sklep, zostaje zawarta umowa sprzedaży. 

18. Sprzedawca wydaje towar Kupującemu nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy.

19. Do zakupionego towaru zawsze dołączony jest paragon  lub faktura VAT – na życzenie Kupującego, które stanowią potwierdzenie zakupu. Faktury generowane są automatycznie i moga byc wysyłane w formie elektronicznej.


IV. Sposób i czas dostawy

1. Zamówienie zostaje wysłane do Kupującego:

• przesyłką standard za pośrednictwem firmy kurierskiej ( Najczęściej firma Inpost) . Cena za przesyłkę jest doliczona do wartości zamówienia zgodnie z cennikiem.
• paczkomaty InPost


2. Czas dostarczenia przesyłki określa regulamin Inpost  dla przesyłki standard przeważnie do 24 godzin od chwili realizacji zamówienia. Paczkomaty InPost – czas dostawy określa regulamin InPost (ok. 3 dni roboczych).


V. Formy płatności

1. Formy płatności za  zamówienia:

• przelew na konto bankowe zgodne z kwotą na formularzu zamówieniowym, powiększonym o koszty przesyłki. Dane do przelewu są zamieszczane na arkuszu zamówienia. Przesyłka zostaje przekazana do realizacji po dokonaniu przelewu należności  na konto ORGANICZYSKLEPIK zgodnie z formularzem zamówienia wraz z kosztem przesyłki.

• odbiór przesyłki za pobraniem przy dostawie  kurierem  ( po uzgodnieniu). Należność za przesyłkę i jej transport będzie pobrana w momencie jej otrzymania. Przesyłka zostaje przekazana do realizacji do 3 dni roboczych  od chwili złożenia zamówienia.


2. Zamówienie za pobraniem należności  musi być potwierdzone. W tym celu konieczne jest podanie numeru telefonu kontaktowego na formularzu zamówienia.

3. W przypadku  braku magazynowego zamówionego produktu - możliwe  jest anulowanie lub modyfikowanie zamówienia przez kupującego. 


VI. Koszty dostawy

Kupujący ponosi koszty wysyłki zamówionego przez siebie towaru, chyba, że strony wyraźnie postanowią inaczej. Wysokość kosztów jest przedstawiana w trakcie realizacji zamówienia oraz jest uzależniona od opcji dostawy, jaką wybierze Kupujący.

1. Opłata wysyłkowa niezależnie od  masy przesyłki wynosi 13zł brutto dla usługi zasadniczej .

2. Przy zamówieniu powyżej  120 zł  transport przesyłki jest bezpłatny w przypadku przedpłaty na konto bankowe lub opcji zapłaty w systemach płatności.pl, PayU lub innych. W tym wypadku firma ORGANICZNY SKLEPIK ponosi wszelkie koszty transportu. Kupujący płaci wówczas tylko za wartość zakupionego towaru. Przy zamówieniach za pobraniem bezpłatny transport towarów obowiązuje od kwoty zakupów powyżej 250zł, poniżej tej kwoty doliczany jest koszt transportu w wysokości 21 zł.

3. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki zamieszczona jest w zakładce „Koszty dostawy” na stronie Sklepu. Dotyczy również usług paczkomatowych.


VII. Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionego towaru bez wad.

1. W przypadku, jeśli otrzymany towar jest uszkodzony  lub Kupujący stwierdzi jego wadliwość lub  wady jakościowe – produkt zostanie wymieniony bądź kwota zostaje zwrócona na życzenie Kupującego. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: organicznysklepik@gmail.com  lub dodatkowo telefonicznie pod nr telefonu 793-395-369.


2. W reklamacji należy podać:

• imię i nazwisko Kupującego 
• dane identyfikujące transakcje (np. numer identyfikujący transakcję, datę złożenia zamówienia, login zarejestrowanego użytkownika, itp.)
• przedmiot reklamacji, okoliczności dotyczące jej zaistnienia, dokumentację zdjęciową 
• dane do korespondencji: adres, adres e-mail – umożliwiające kontakt z Kupującym po rozpatrzeniu reklamacji


3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji.

4. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna.

5. Kupujący może żądać naprawy lub wymiany na nowy towar, a także obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna), czyli zwrotu pieniędzy. Sprzedawca może oferować wymianę lub naprawę, ale tylko jeśli nastąpi ona niezwłocznie i nie będzie wiązać się z niedogodnościami.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli Kupującym jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

7. W przypadku reklamacji i zwrotu towarów, które są wynikiem błędów ORGANICZNYSKLEPIK  firma zwraca koszty przesyłki oraz należności za zamówione produkty.


VIII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument zawierając „umowę na odległość” - ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu. W tym czasie Konsument musi wysłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Można skorzystać z gotowego formularza (Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Po przesłaniu oświadczenia Konsument jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres do korespondencji podany przez Sprzedawcę. W tym przypadku koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Sprzedający w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od Sprzedawcy do Konsumenta. 

5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli w czasie zawierania umowy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę- Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.

7. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


IX. Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedaż produktów przez Organiczny Sklepik odbywa się według zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Kupujący składając zamówienie przez stronę www.organicznysklepik.pl, proszony jest o akceptację Regulaminu. Akceptacja ta jest dobrowolna, lecz konieczna do złożenia zamówienia i zobowiązuje Kupującego do przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Organiczny Sklepik zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sklep, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827)

 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw osoby kupującej będącej jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

5. Wszelkie spory między Klientem a Sklepem będą rozstrzygane w sposób polubowny. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

 

6. Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.


7. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Załączniki:
Wzór odstąpienia od umowy 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres  e-mail: organicznysklepik@gmail.com)

X. Ochrona Danych Osobowych  RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BIOTOMIX Tomasz Kotula z siedzibą w Krakowie Ul. Drożdżowa 5 .

 

2) Wykorzystujemy Państwa  dane osobowe w zakresie przetwarzania zamówień, ich wysyłki oraz czynności księgowych i marketingowych.

Są to następujące informacje:

 

a.   dane rejestracyjne( identyfikacyjne) podmiotu

b.   dane wysyłkowe

c.    dane księgowe

 

3)  Dane Państwa będą przetwarzane będą w celu realizacji Zamówienia (realizacji Umowy kupna- Sprzedaży) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty współuczestniczące w realizacji umowy kupna- sprzedaży w tym  dostarczenia  zamawianych produktów pod wskazany przez Państwa adres dostawy. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współdziałających w procesach dostarczenia zamówień oraz  w procesach prawno – księgowych  na podstawie odrębnych umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W sytuacjach, gdy przekazujecie nam Państwo  dane osobowe zakładamy, że w zakresie tychże danych zostały przez Państwa spełnione wszelkie obowiązki wymagane Rozporządzeniem RODO. Jako administrator danych osobowych zapewniamy i utrzymujemy fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem czy dostępem osób nieupoważnionych.

 

5) Dostęp do Państwa danych osobowych mają następujące osoby:

- Odpowiednio przeszkoleni pracownicy Firmy BIOTOMIX Tomasz Kotula

- Firmy spedycyjne, kurierskie i  transportowe

- Biuro Rachunkowo Księgowe Plus Minus Marek Jodłowski, Renata Jodłowska, Zbigniew Jodłowski Ul.  Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków

 

6) Nie udostępniamy Państwa danych osobowych trzecim nie związanym bezpośrednio z procesowaniem i wysyłką zamówienia.

 

7) Państwa dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.

 

8) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.

W celu wypisania się z bazy mailingowej lub dokonania w niej zmiany zgodnie z wcześniejszym stwierdzeniem prosimy wysyłać odpowiednie pismo na adres mailowy biotomix@gmail.com lub na adres siedziby:  Biotomix Tomasz Kotula Ul. Drożdżowa 5 Kraków 30-898 .

 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe ale jest jednak warunkiem zawarcia umowy kupna sprzedaży. Brak podania określonych danych osobowych skutkuje niemożnością przetwarzania zamówienia, a jednocześnie niemożność zawarcia umowy kupna- sprzedaży.

 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.